Agoston

with No Comments

Agoston

Image size: 101.6 x 76.2cm

Framed size: 120 x 94.8

Oil on canvas


More by Carl Melegari

AIDA ISIDORA CORNELIA MIRARI ABELIA ISOLDEw TAJO JAIME